Vores kompetencer er det rene vand - Bo Jensen Vandbehandling A/S

Bo Jensen ønsker at indgå seriøse langvarige partner-skaber, der bygger på informationsdeling, analyse og dokumentation. Vi tager udgangspunkt i hele systemet/processen og beskæftiger os med  optimeringsløsninger i anlægget, der er til gavn for vore partnere. Dette gøres ved en grundig analyse af alle forhold – herunder mikroskopering.

 

 Vi har i over 15 år arbejdet og udviklet vor viden omkring spildevand og rensning deraf,  men følger konstant denne udvikling.  Vi har et meget stort produkt- og maskinprogram og tilbyder derfor totalløsninger.

 • Vi benytter ny teknologi og produktudvikling som redskab til optimering af vort helhedskoncept.
 • Vi beskæftiger os kun med vand og ønsker at være en foretrukken partner indenfor rensningsanlæg.
 • Vi stiller kunden i centrum og vor service - og kompetence til rådighed; - sammen opnår vi gode resultater og løsninger.

 

 

Det kan vi tilbyde – punkt for punkt:

Optimering af rensningsprocesser

 • Systemfældningsmidler
 • Bekæmpelse af lugtgener
 • Bekæmpelse af flydeslam
 • UV-anlæg til behandling af udløbsvand
 • Filtrering af renset spilde-vand

Optimering af slamafvanding

 • Flokningsmidler
 • Båndfiltre/separations-udstyr
 • Doserings- og måleudstyr
 • Cellulosefibre for bedre afvanding af slam og forøgelse af tørstofindholdet i slammet
 • Ultralydsbehandling
 • Konsulentbistand

Separationsteknologi

 • Filtre
 • Sandseparatorer
 • Båndfiltre
 • Komplette separations-anlæg til behandling af boremudder, recirkulation og mixesystemer, bl.a. til søoprensning

 

 

 

 

Filtrering og vandbehandling

 • Filtre, både manuelle og fuldautomatiske/selvrensende filtre, sandseparatorer samt sandfiltre til filtrering af f.eks.: renset spildevand, industrielt  procesvand, recirkulering af vand, overfladevand, havvand osv.
 • UV-behandling, der sikrer total desinfektion ved hjælp af pulserende UV efter ”plug and play” princippet

 

Til forsiden
Til forside
Print
 
English

Kontaktinformation

 

Bo Jensen Vandbehandling A/S

 

Bistrupvej 172,

DK-3460 Birkerød

CVR: 10153255

 

Telefon: +45 45 94 09 94

Fax: +45 45 94 09 95

E-mail: info@bjv.dk

 

Kontakt vores medarbejdere

Spildevandstekninsk Forening
DANVA
FVVB