Flokningsmidler

Bo Jensen Vandbehandling A/S har siden firmaet blev grundlagt haft polymer - også kaldet flokningsmidler (BoFloc). Vi har derfor en unik erfaring med disse midler – en erfaring, der også kommer vores kunder til gode.

 

Vore kunder findes indenfor: kommunale renseanlæg spildevandsbehandling på slagterier, fiskeindustrier, kemisk, farmaceutisk og anden industri der anvender store vandmængder.

 

Vi er i dag blandt de førende på det danske marked og vi er godt rustet produktmæssigt med et stort udvalg af polymertyper i flydende og tør form, der kan modsvare vores krav om et fornuftigt forhold mellem pris og ydelse. Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører.

 

Applikationer

Kommunal spildevandsrensning

 • Til slamafvanding (slambede, sibråndspresser, kammerfilterpresser, centrifuger)
 • Til slamkoncentrering/tykning (forafvander, koncentreringstanke)
 • I forbindelse med kemisk fældnig og filtrering

 

Industriel spildevandsrensning

 • Spildevand fra levnedsmiddelindustrien (flotation, filtrering, bundfældning)
 • Spildevand fra overfladebehandling af metaller (Chrom, Nikkel, Cadmium m.v.)
 • Spildevand fra olieraffinaderi

 

Papirindustrien

 • Til rentention af fibre og fyldstoffer
 • Til forbedring af afvanding
 • Til spildevandsbehandling

 

Andre

 • Behandling af råvand
 • Fremstilling af drikkevand

Produkter

BOFLOC flokningsmidler omfatter et komplet program af anioniske, nonioniske og kationiske polymere med høj molekylevægt. De anvendes til slam-afvandning og til at forøge effektiviteten ved bundfældning, flotation, filtrering og klaring af vand, spildevand og mange andre flydende produkter.

 

Indenfor gruppen af polymere findes der:

Fældningsmidler

 • Organisk fældning
 • Metallisk fældning til fosforfjernelse
 • Andre uorganiske fældningsmidler f.eks. lud (NaOH) og svovlsyre

 

Koaguleringsmidler

 • Metallisk koagulering - til destabilisering - til fosfor fjernelse
 • Organisk koagulering - til destabiliserin

 

Flokuleringsmidler

 • Mineralske
 • Organiske
 • Syntetiske
  - Flydende
  - Pulver

 

Supplerende information

Kontakt for mere information: info@bjv.dk

Til forsiden
Til forside
Print
 
English

Kontaktinformation

 

Bo Jensen Vandbehandling A/S

 

Bistrupvej 172,

DK-3460 Birkerød

CVR: 10153255

 

Telefon: +45 45 94 09 94

Fax: +45 45 94 09 95

E-mail: info@bjv.dk

 

Kontakt vores medarbejdere

Spildevandstekninsk Forening
DANVA
FVVB