Fibre for bedre afvanding af slam

LIGNOCEL®og REHOPLUS®er naturlige, ubehandlede træfibre lavet af hårde og bløde træsorter med fiberlængder fra 20 til 1.100 µm. Træfibrene har forskellige specifikke egenskaber med strukturer som er enten kubiske eller langstrakte fibre.

  • LIGNOCEL®er løse fibre.
  • REHOPLUS®er pillepressede fibre for støvfri håndtering.

 

Anvedelsesområder

Til forbedret konditionering af svært afvandeligt slam
For højere tørstof- og bedre formstabilitet i afvandetslam

Hvordan bruges fibrene?

Fibrene blandes i det tynde slam inden tilsætning af polymer. Der kan evt. laves en vandig opslæmning af fibrene, der så tilsættes slammet inden tilsætning af polymer.

 

Hvordan virker fibrene?

Fibrene giver slammet struktur og øger kompressabiliteten således, at der opnås en yderligere forøgelse af tørstoffet udover den tilsatte fibermængde.

Fibrene modvirker tillige nedbrydningen af slamflokkene under afvanding således, at der opnås en bedre rejektvandskvalitet.
 

Downloads:

Brochure

Artikler:

At gå over åen efter vand

 

 

Til forsiden
Til forside
Print
 
English

Kontaktinformation

 

Bo Jensen Vandbehandling A/S

 

Bistrupvej 172,

DK-3460 Birkerød

CVR: 10153255

 

Telefon: +45 45 94 09 94

Fax: +45 45 94 09 95

E-mail: info@bjv.dk

 

Kontakt vores medarbejdere

Spildevandstekninsk Forening
DANVA
FVVB