Mikroskopering

Driftsoptimering ved mikroskopi af dit renseanlæg

I forlængelse af vore velkendte produkter har Bo Jensen Vandbehandling A/S i godt to år med stor succes tilbudt en komplet løsning af kundens behov.

 

Aktivt slam indeholder et komplekst biologisk samfund bestående af forskellige frie og tråd-formede bakterier samt et varieret dyreliv på forskellige niveauer. Sammensætningen af dette dyresamfund er bestemmende for effektivise-ringen af de biologiske processer i renseanlægget.

 

Ved hjælp af mikroskopering og digitalt fotoudstyr samt mulighed for video udarbejdes en dybde-gående beskrivelse og vurdering af slammets og spildevandets beskaffenhed.

 

Man kan kan derved skaffe indikationer for forskellige vigtige processer i anlægget, og hvilken tilstand det er i, og om der skal doseres nogle specialprodukter for at bedre anlæggets tilstand. 

Parametre som slamalder, iltindhold, indhold af fedt/fedtsyrer, overfladeaktive substanser, mængde og relativ fordeling af næringsstoffer samt mulig forurening/ forgiftning indikeres ud fra mikroskopering af slam.

Analysen kan blandt andet være med til at fortælle, hvor der skal sættes ind og hvordan, så anlægget kommer til at fungere mere optimalt. Herved skabes der mulighed for at optimere belastningen på anlægget, forbedre de biologiske processer, forbedre slamafvandingen og i sidste ende få en mere stabil drift og en økonomisk fordel for kunden.

 

Supplerende information

Kontakt os her: info@bjv.dk

 

Downloads:

Mikroskopering af spildevandsslam
Forsendelsesprocedure
Døgnkursus

Plancher:

Dyreliv
Trådformede bakterier

Artikler:

Teknisk Nyt

Skønheden og udyret

 

 

Carchesium, fasekontrast 200 x forstørrelse
Carchesium, fasekontrast 200 x forstørrelse Carchesium, fasekontrast 200 x forstørrelse
Vorticella Campanula, 200 x forstørrelse
Vorticella Campanula, 200 x forstørrelse Vorticella Campanula, 200 x forstørrelse
Beggiatoa, fasekontrast 400 x forstørrelse
Beggiatoa, fasekontrast 400 x forstørrelse Beggiatoa, fasekontrast 400 x forstørrelse
Til forsiden
Til forside
Print
 
English

Kontaktinformation

 

Bo Jensen Vandbehandling A/S

 

Bistrupvej 172,

DK-3460 Birkerød

CVR: 10153255

 

Telefon: +45 45 94 09 94

Fax: +45 45 94 09 95

E-mail: info@bjv.dk

 

Kontakt vores medarbejdere

Spildevandstekninsk Forening
DANVA
FVVB